hydro control

PRODUKTER - sandbehandlare (sandtvätt)


Sandbehandlare typ HCSB 150 är konstruerad för avskiljning och tvättning av sand och sten från sandfång samt i samband med lossning av externslam.

Användningsområden


Fördelaråter till Produkter


För effektiv sandbehandling - Välj HCSB 150 !