Hydro Control

AKTUELLT OCH INSTALLATIONSEXEMPELSjöstadsverket i Karlstad bygger ny anläggning för externslammottagning


Hydro Control levererar maskiner inklusive automatik till ny mottagningsstation för externslam på Sjöstadsverket i Karlstad.
 
Följande maskiner ingår i Hydro Controls koncept för externslammottagning på Sjöstadsverket:
 Ny mottagningsstation för externslam på Ernemar reningsverk i Oskarshamn


Oskarshamn kommun väljer Hydro Controls koncept till helt nya mottagningsstationen för externslam på Ernemar avloppsreningsverk.
 
Levererad utrustning utgör en komplett anläggning för kombinerad behandling av både sand och rens från externslamlossningen och reningsverkets intagsstation.
 

Projektering: VattenProjekt AB.
Klippans avloppsreningsverk, Klippan kommun.


Hydro Control levererar sandtvätt för sandfång och slambilstrafiken samt utrustning för rensgodsbehandling.
 
Slambilarna lossar lasten direkt in i sandtvätten där sand, sten och grus avskiljs och tvättas.
 
Slamvattnet och trasorna etc. bräddar vidare till rensgallret i inkommande kanal.
 

 

 

 

 

 

Även en ny anläggning för sandpumpning ingick i entreprenaden.
 
4 st. mammutpumpar ersätter sandskruv i botten på sandfånget samt elevator för sandtransport upp till golvplan.
 
Fläktmotorn på bilden är gemensam för de fyra mammutpumparna.
 
Projektering: Hydro Control
 
Driftsättning: 2012/2013
 


 
 

Ljungby kommun. 
På Ljungby avloppsreningsverk byggs en helt ny intagsstation med nya rensgaller, system för rensgodsbehandling och sandtvätt.
 
 
Sandtvätten levereras från Hydro Control och kommer att sköta sandbehandlingen från det interna sandfånget och slambilstrafiken
 

Pågående montage januari 2012.
 


 

 


Hydro Control bygger om på Öresundsverket.


Hydro Control får förtroendet och uppdraget att bygga om rensgodsbehandlingssteget på Öresundsverket (Helsingborgs stads avloppsreningsverk).
 
Systemet består av två separata linjer innefattande transport, tvättning i två steg, pressning och ytterligare transport.
 
I uppdraget ingick förslag till teknisk lösning samt leverans och montage av ny maskinutrustning.
 

 

 

 

 
Driftsättning: Successiv uppstart med början i februari 2011
 


 

 


Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun.


Hydro Control levererar sandtvätt för sandfång och slambilstrafiken.
 
Slambilarna lossar lasten direkt in i sandtvätten där sand, sten och grus avskiljs och tvättas.
 
Slamvattnet och trasorna etc. bräddar vidare till rensgallret i inkommande kanal.
 

 

 

 

 

 

Även en ny anläggning för sandpumpning ingick i entreprenaden.
 
4 st. mammutpumpar ersätter sandskruv i botten på sandfånget samt elevator för sandtransport upp till golvplan.
 
Fläktmotorn på bilden är gemensam för de fyra mammutpumparna.
 

 

 
Projektering: Hydro Control
 
Tot. entreprenör: Hydro Control
 
Driftsättning: Strax före semestern 2011
 


 


 


Allt fler upptäcker fördelarna med sandtvätt HCSB 150


Sandbehandlare (sandtvätt) typ HCSB 150 är konstruerad för avskiljning och tvättning av förorenad sand från avloppsreningsverkens sandfång och slambilstrafiken.
 

HCSB 150 KLARAR DESSUTOM KOMBINERAD KÖRNING AV:
Nu 15 års driftserfarenhet från Sundets reningsverk i Växjö!


I början av 2006 färdigställde Hydro Control en större installation med maskinutrustningar för sand- och rensgodsbehandling på Sundets avloppsreningsverk i Växjö. Leveransen innefattade även automatikutrustning och utfördes i form av en totalentreprenad
 
Rensgallerstationen för inkommande flöde ligger på övre våningen i byggnaden på bilden och där installerades ny utrustning för rensgodsbehandling.
På bottenvåningen var tidigre ett lager och de lokalerna togs i anspråk för en helt ny station för lossning av slam från all slambilstrafik i Växjö och Alvesta kommuner.


 

På bottenvåningen installerades två parallellt uppställda sandtvättar av typ HCSB 150.
 
Sandtvättarna avskiljer och tvättar all sand, grus och sten från Sundets interna sandfång samt den som härrör från slambilstrafiken i Växjö och Alvesta kommuner.


 
 
 

Slambilarna lossar lasten direkt i sandtvättarna där sand, grus och sten avskiljs och därefter bräddar slamvattnet med trasor etc. till ett rensgaller placerat i en gallertank.
 
Efter rensgallret transporteras slamvattnet, via pumpning, antingen till inkommande flöde till verket eller till någon av två lagringsbassänger, helt beroende på typ av slamvatten.
 

 

 

Rensgodsbehandlingssystemet på både övre och undre våningen är uppbyggt med rensgodstvätt, tvättpress och mottrycksskruv.
 
Bilden visar mottrycksskruvarna på övre våningen.


 
 
 
 
 
 

Nyanlänt apparatskåp från Hydro Control.
 
Apparatskåpet inrymmer komponenter för styrning av all maskinell utrustning vid Sundets intagsstation på övre våningen samt externslammottagningsstationen på undre våningen.


 
 
 
 
 

Avskild och tvättad sand från sandfång och slambilstrafik.
 
Glödförlusten (organiskt innehåll i sanden) ligger ofta vid ca. 1%!