Hydro Control

AKTUELLT OCH INSTALL. EXEMPELVärnamo kommun bygger helt nytt avloppsreningsverk.


Värnamo kommun väljer maskinutrustning från Hydro Control till helt nya avloppsreningsverket i Pålslund. Igångkörning är planerad till 2015.
 
Levererad utrustning utgör en komplett station för mottagning och behandling av externslammet från slambilstrafiken samt sanden från reningsverkets sandfång.
 

 

 

 Sölvesborgs Energi & Vatten AB.


2012 erhåller Hydro Control uppdraget att via en totalentreprenad bygga om intagsstationen på Sölvesborgs avloppsreningsverk.
 
Ombyggnaden innefattar nya rensgaller, ny utrustning för rensgods- och sandbehandling samt utrustning för externslammottagning (lossning av slambilar).
 
Uppfräschning och tillbyggnad av befintlig byggnad samt el-installtion och ny automatikutrustning ingår också i projektet.
 


 


Klippans avloppsreningsverk, Klippan kommun.


Hydro Control levererar sandtvätt för sandfång och slambilstrafiken samt utrustning för rensgodsbehandling.
 
Slambilarna lossar lasten direkt in i sandtvätten där sand, sten och grus avskiljs och tvättas.
 
Slamvattnet och trasorna etc. bräddar vidare till rensgallret i inkommande kanal.
 

 

 

 

 

 

Även en ny anläggning för sandpumpning ingick i entreprenaden.
 
4 st. mammutpumpar ersätter sandskruv i botten på sandfånget samt elevator för sandtransport upp till golvplan.
 
Fläktmotorn på bilden är gemensam för de fyra mammutpumparna.
 
Projektering: Hydro Control
 
Driftsättning: 2012/2013
 


 Hässleholm Vatten AB. 
Pågående montage av sandtvätt HCSB 150 på Hässleholms avloppsreningsverk i samband med ny mottagningsstation för slambilstrafiken. 

Styrningen av utrustningen som även innefattar registrering av chaufför, tidpunkt, slammängd och slamtyp görs i Hässleholms Vatten AB:s egen regí.
 

 

Pågående montage januari 2012.
 


 


Ljungby kommun. 
På Ljungby avloppsreningsverk byggs en helt ny intagsstation med nya rensgaller, system för rensgodsbehandling och sandtvätt.
 
 
Sandtvätten levereras från Hydro Control och kommer att sköta sandbehandlingen från det interna sandfånget och slambilstrafiken
 

Pågående montage januari 2012.
 


 


Tidaholms avloppsreningsverk. 

 
På Tidaholms avlopsreningsverk installeras sandtvätt HCSB 150 för kombinerad körning av sandfång och slambilstrafiken.
 

 

 

 

 

 

 

Driftsättning: Hösten 2011
 


 

 


Hydro Control bygger om på Öresundsverket.


Hydro Control får förtroendet och uppdraget att bygga om rensgodsbehandlingssteget på Öresundsverket (Helsingborgs stads avloppsreningsverk).
 
Systemet består av två separata linjer innefattande transport, tvättning i två steg, pressning och ytterligare transport.
 
I uppdraget ingick förslag till teknisk lösning samt leverans och montage av ny maskinutrustning.
 

 

 

 

 
Driftsättning: Successiv uppstart med början i februari 2011
 


 

 


Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun.


Hydro Control levererar sandtvätt för sandfång och slambilstrafiken.
 
Slambilarna lossar lasten direkt in i sandtvätten där sand, sten och grus avskiljs och tvättas.
 
Slamvattnet och trasorna etc. bräddar vidare till rensgallret i inkommande kanal.
 

 

 

 

 

 

Även en ny anläggning för sandpumpning ingick i entreprenaden.
 
4 st. mammutpumpar ersätter sandskruv i botten på sandfånget samt elevator för sandtransport upp till golvplan.
 
Fläktmotorn på bilden är gemensam för de fyra mammutpumparna.
 

 

 
Projektering: Hydro Control
 
Tot. entreprenör: Hydro Control
 
Driftsättning: Strax före semestern 2011
 


 Helsinge reningsverk, Gribskov kommune på Sjelland.


Sandtvätt för interna sandfånget och slambilstrafiken installeras här på Helsinge avloppsreningsverk i Danmark.
 

 

 


 

 

 

 

 


Borås reningsverk, Gässlösa, bygger ny mottagningsstation för externslam.


Hydro Control levererar sandtvätt och delar i renstvättsystemet i samband med byggnation av ny mottagningsstation för externslam på Gässlösa ARV.
 
Slambilarna lossar lasten direkt in i sandtvätten (till vänster i bild) där sand, sten och grus avskiljs och tvättas.
 
Slamvattnet och trasorna etc. bräddar vidare till rensgallret (mitt i bild).
 
Projektering: Sweco
 
Tot. entreprenör: Goodtech MR Ab Ltd, Mariehamn
 
Driftsättning: Juni 2010
 


 

 


Hjo kommun investerar i ny utrustning för sand och renstvättning.


Sandtvätt HCSB 150 från Hydro Control under intransport på Hjo avloppsreningsverk.
 
I leveransen ingår också rensgodstvätt HCRT 24 samt komplett styrutrustning för all maskinutrustning i intagsstationen (även befintligt rensgaller).
 
Anläggningen körs igång under senvintern 2010
 


 

 

 

 


Hydro Control byter rensgaller på Lundåkraverket i Landskrona.


I mars 2009 fick Hydro Control uppdraget att förse Lundåkraverket i Landskrona med nya rensgaller.
 
Projektet utfördes som en totalentreprenad och erhölls i hård konkurrens med flera företag i branschen.
 
De tre nya rensgallren är av typ trappstegsgaller med spaltvidd 2 mm och dim. flöde är drygt 3000 m3/tim.
 


 

 


Externslammottagning på Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde.


För att undvika driftstopp och skador på rensgallerutrustning i samband med mottagning och silning av externslam (3-kam. brunnar, slutna tankar m.m.) investerar Skövde kommun i ny utrustning för ändamålet.
 
Sandbehandlare (sandtvätt) HCSB 150 avskiljer, tvättar och transporterar sand, grus och sten till en container. Endast slamvattnet med trasor, plast etc. går vidare till efterföljande rensgallerstation.
 
Utrustningen är installerad och i drift sedan november 2008.


 


Allt fler upptäcker fördelarna med sandtvätt HCSB 150


Sandbehandlare (sandtvätt) typ HCSB 150 är konstruerad för avskiljning och tvättning av förorenad sand från avloppsreningsverkens sandfång och slambilstrafiken.
 

HCSB 150 KLARAR DESSUTOM KOMBINERAD KÖRNING AV:
Nu 14 års driftserfarenhet från Sundets reningsverk i Växjö!


I början av 2006 färdigställde Hydro Control en större installation med maskinutrustningar för sand- och rensgodsbehandling på Sundets avloppsreningsverk i Växjö. Leveransen innefattade även automatikutrustning och utfördes i form av en totalentreprenad
 
Rensgallerstationen för inkommande flöde ligger på övre våningen i byggnaden på bilden och där installerades ny utrustning för rensgodsbehandling.
På bottenvåningen var tidigre ett lager och de lokalerna togs i anspråk för en helt ny station för lossning av slam från all slambilstrafik i Växjö och Alvesta kommuner.


 

På bottenvåningen installerades två parallellt uppställda sandtvättar av typ HCSB 150.
 
Sandtvättarna avskiljer och tvättar all sand, grus och sten från Sundets interna sandfång samt den som härrör från slambilstrafiken i Växjö och Alvesta kommuner.


 
 
 

Slambilarna lossar lasten direkt i sandtvättarna där sand, grus och sten avskiljs och därefter bräddar slamvattnet med trasor etc. till ett rensgaller placerat i en gallertank.
 
Efter rensgallret transporteras slamvattnet, via pumpning, antingen till inkommande flöde till verket eller till någon av två lagringsbassänger, helt beroende på typ av slamvatten.
 

 

 

Rensgodsbehandlingssystemet på både övre och undre våningen är uppbyggt med rensgodstvätt, tvättpress och mottrycksskruv.
 
Bilden visar mottrycksskruvarna på övre våningen.


 
 
 
 
 
 

Nyanlänt apparatskåp från Hydro Control.
 
Apparatskåpet inrymmer komponenter för styrning av all maskinell utrustning vid Sundets intagsstation på övre våningen samt externslammottagningsstationen på undre våningen.


 
 
 
 
 

Avskild och tvättad sand från sandfång och slambilstrafik.
 
Glödförlusten (organiskt innehåll i sanden) ligger ofta vid ca. 1%!