Hydro Control


Välkommen till miljöteknikföretaget med vattenrening som specialitet !Vi erbjuder maskinell utrustning inom området VA- teknik.
 
Våra konstruktioner bygger helt på egna ideér och erfarenheter och vårt mål är enkelhet förenad med hög driftsäkerhet och en god funktion.
 
Sandfilter, sand- och rensgodstvättar samt utrustning för biologisk rening är våra huvudprodukter (broschyr) men vi utför också specialuppdrag inom området avloppsteknik.
 
Bilden till höger visar en modern anläggning för mottagning och tvättning av sand från sandfång och slambilar.


Senaste uppdatering: 2021-05-10


Hydro Control Sweden AB

För mer info, klicka på sigillet