hydro control

BILDARKIV - sandbehandlare (sandtvätt)


Bildarkiv sandbehandlare.
Bild nr 1.
Sandbehandlare (sandtvätt) HCSB 150 för tvättning av sand från sandfång och slambilar.Bild nr 2.
Pågående lossning av slam med stor andel sten, grus och sand direkt in i sandtvätten.Bild nr 3.
Flödesmätare och analog strypventil (gummikalottventil) på påfyllnadsledningar från slambilar.Bild nr 4.
Ledning från sandfång och slambil till gemensamt inlopp på sandtvätten.Bild nr 5.
Arrangemang för påfyllning från tre mammutpumpar och slambil.
(på bilden syns endast två av anslutningarna från mammutpumparna)Bild nr 6.
Sand, sten och grus avskiljs och tvättas i sandtvätten. Slamvatten och trasor bräddar vidare till ett rensgaller.Bild nr 7.
Avloppsledningar från tvätt- och avskiljningsbehållare.Bild nr 8.
Annat montageutförande av avloppsledningarna.Bild nr 9.
Fullflödes kulventil möjliggör användande av utgående avloppsvatten som tvättvatten.Bild nr 10.
Tvättvattenventilerna monteras direkt på sandtvätten eller som här på en gemensam fördelningsanordning.Bild nr 11.
Fördelningsarrangemang för tryckluft.Bild nr 12.
Nygjutet fundament till sandtvätt HCSB 150.
(lika vanligt är montage direkt i golv)Bild nr 13.
Pågående sandtvättning. I tvättbehållaren sker en effektiv separering av organiska partiklar.Bild nr 14.
Avskild och tvättad sand från sandfång och slambilstrafik. Bilden visar tvättad sand från Sundets avloppsreningsverk. Glödförlusten (organiskt innehåll i sanden) ligger mestadels vid 1%!

åter till BildarkivFör effektiv sandbehandling - Välj HCSB 150 !