hydro control

BILDARKIV - sandfilter


Bildarkiv sandfilter.
Bild nr 1.
Leveransklart sandfilter HCVF 70.Bild nr 2.
Nyinstallerat sandfilter HCVF 70 från Hydro Control.Bild nr 3.
Torruppställd matarpump placerad på durkplan i slutsedimenteringsbassäng.Bild nr 4.
Utgående vatten efter filtrering.Bild nr 5.
Bassäng med filtrerat vatten för backspolning av filterbädden.Bild nr 6.
Vertikalfilter HCVF 70 på Skogaby avloppsreningsverk, Laholm kommun.Bild nr 7.
Vertikalfilter HCVF 70 på Övraby avloppsreningsverk, Tomelilla kommun.

åter till BildarkivSandfilter för tuffa tag ?   -   Välj Vertikalfiltret !