hydro control

BILDARKIV - bioreaktor


Bildarkiv bioreaktor.
Bild nr 1.
Bioreaktor HCBR 100 klar för leverans.Bild nr 2.
Prefabricerad station för biologisk rening helt utförd i betong. Även tak och väggar.Bild nr 3.
Bioreaktor HCBR 100 delvis nedsänkt i golv. Prefabricerad anläggningBild nr 4.
Pumpkammare med utrustning för flödesfördelning. Helt självreglerande.Bild nr 5.
Nyanlagd våtmark (efter det biologiska reningssteget) skall förses med växter.

åter till BildarkivSlutet biosteg ?   -   Välj bioreaktor HCBR !